Edukacija Saradnja Afirmacija Podrška

Konkurs niži razredi osnovne škole - konkurs je završen

ciljevi

FESAP u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za učenike nižih razreda osnovnih škola iz AP Vojvodine.  Na Konkurs se podnose autorski materijali u cilju  promovisanja multikulturalizma i unapređivanja međunacionalne tolerancije i očuvanja kulturnog identiteta etničkih zajednica u AP Vojvodini u formi likovnog rada na temu:  "Multietičnost je karakteristika moga kraja". Tekst konkursa i propratni materijal na Srpskom jeziku možete pogledati i preuzeti ovde:

Rešenje o izboru nagrađenih radova

 

Konkurs za učenike nižih razreda osnovnih škola iz AP Vojvodine naslova:  na Konkurs se podnose autorski materijali u cilju  promovisanja multikulturalizma i unapređivanja međunacionalne tolerancije i očuvanja kulturnog identiteta etničkih zajednica u AP Vojvodini u formi likovnog rada na temu:  "Živeti zajedno u multietničkoj sredini".

Rešenje o izboru nagrađenih radova

 

Tekstovi Konkursa i propratnog materijala na jezicima nacionalnih manjina su dostupni na stranici Konkursi.

Opširnije...

Konkurs viši razredi osnovne škole - konkurs je završen

uclanise

FESAP u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje Konkurs za učenike viših razreda osnovnih škola iz AP Vojvodine naslova: Na Konkurs se podnose autorski materijali u cilju  promovisanja multikulturalizma i unapređivanja međunacionalne tolerancije i očuvanja kulturnog identiteta etničkih zajednica u AP Vojvodini u formi literarnog rada: "Multikulturalno prijateljstvo je najvrednije blago". Tekst konkursa i propratni materijal na Srpskom jeziku možete pogledati i preuzeti ovde:

Rešenje o izboru nagrađenih radova

 

Konkurs za učenike viših razreda osnovnih škola iz AP Vojvodine naslova: na Konkurs se podnose autorski materijali u cilju  promovisanja multikulturalizma i unapređivanja međunacionalne tolerancije i očuvanja kulturnog identiteta etničkih zajednica u AP Vojvodini u formi literarnog rada: "Kako čuvamo tradiciju nacionalnih manjina u mom kraju".

Rešenje o izboru nagrađenih radova

 

Tekstovi Konkursa i propratnog materijala na jezicima nacionalnih manjina su dostupni na stranici Konkursi.

Opširnije...

 

Dobrodošli na sajt

Foruma za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu

iz Novog Sada. 

Saturday the 13th. Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu - Joomla Site Templates - Logo designed by Logoinstant