Udruženje građana „Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu“, Novi Sad

Skraćeni naziv: FESAP

Osnovano je 14.01.2015. godine.

Udruženje svoju delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije

 

Ciljevi osnivanja FESAP-a su:

 

 • Obrazovanje i edukacija i dece, omladine i odraslih,

 • Socijalna i zdravstvena zaštita dece, omladine i odraslih,

 • Senzibilizacija za mogućnosti i potrebe osoba sa posebnim potrebama i sa invaliditetom,

 • Razvoj nauke i organizovanje naučnih i stručnih skupova, studijskih putovanja, poseta, savetovanja, seminara,

 • Razvoj umetnosti, organizovanje izložbi, pozorišnih predstva i zabava,

 • Organizovanje manifestacija, kampova, druženja i rekreacija,

 • Podsticanje i afirmacija interkulturalnog stvaralaštva mladih

 • Sociohumanitarni rad sa ugroženim grupama radi poboljšanja njihovog položaja,

 • Zaštita ljudskih prava, a pogotovo marginalizovanih grupa,

 • Afirmacija rodne ravnopravnosti,

 • Podizanje svesti o značaju bavljenja sportom i rekreacijom, kao i zdravim stilovima življenja građana i građanki,

 • Radno angažovanje i zapošljavanje,

 • Promovisanje turističke ponude,

 • Zaštita životne sredine,

 • Informisanje,

 • Podizanje nivoa svesti o građanskoj participaciji i učešću građana u javnom životu zajednice,

 • Saradnja sa državnim organima, kao i saradnja sa drugim sličnim nevladim organizacijama.

Saturday the 13th. Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu - Joomla Site Templates - Logo designed by Logoinstant