Naziv Potprojekata: „Multikulturalizam na klik“

 

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

 

Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu, Novi Sad, u saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, nasyavlja da i u 2022. godini realizuje potprojekat „Multikulturalizam na klik”, odnosno projekat „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”. U okviru ovog Potprojekta, raspisivaće konkurse za podnošenje autorskih materijala na temu promovisanja multikulturalizma i unapređivanja međunacionalne tolerancije i očuvanja kulturnog identiteta etničkih zajednica u AP Vojvodini.

Pravo učešća na tim konkursima imaju učenici osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine, a Potprojekat će se realizovati u četiri etape, odnosno konkursi za učenike osnovnih i srednjih škola će se raspisivarti u periodima mart-april, maj-jun, septembar-oktobar i novembar- decembar 2022. godine.

 

Naziv Potprojekata: „Multikulturalizam na klik“

 

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

 

Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu, Novi Sad, u saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u okviru potprojekta „Multikulturalizam na klik”, odnosno projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, raspisivaće konkurse za podnošenje autorskih materijala na temu promovisanja multikulturalizma i unapređivanja međunacionalne tolerancije i očuvanja kulturnog identiteta etničkih zajednica u AP Vojvodini.

 

Pravo učešća na tim konkursima imaju učenici osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine, a Potprojekat će se realizovati u etapama, odnosno konkursi za učenike osnovnih i srednjih škola će se raspisivarti u periodima maj-jun, septembar-oktobar i novembar- decembar 2021. godine.

 

Naziv Potprojekata: Edukativna radionica „Manjinski identiteti i društvena integracija“

 

Sufinansirao i partner: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

 

Projekat pod nazivom „Manjinski identiteti i društvena integracija“ je imao za cilj da senzibiliše studente i studentkinje ali i sve zainteresovane iz društveno relevantnih oblasti, kao što su rod, rodne studije, rodni stereotipi, rod u istraživanju, o dvojezičnošću i migraciji, kao veoma aktuelnoj temi danas. Projekat ima opšti cilj da ublaži segregaciju između mladih i da im ukaže na vrline i vrednosti multikulturalnosti i multinacionalnosti, ali i da objasni razliku između multikulturalnosti i interkulturalnosti. Projekat se realizovao kroz dva predavanja/radionice u prostorijama zgrade Studentskog doma „Kolegijum Evropa“ u Novom Sadu, 15.11.2021. godine između 17-21 časova.

Na prvom predavanju doktorand Erik Palušek je govorio o socijalnim mrežama etničkih manjina (uglavnom Mađara). Palušek je prikazao i objasnio socijalne mreže koje determinišu socijalni položaj pojedinca i prikazao koliko efikasno mogu pripadnici pomenute manjine, da koriste svoje socijalne veze u cilju zapošljavanja, ostvarivanja statusa. Pored navedenih, govorio je i o pojmu granice (državna granica, jezička granica i druge - u većini simboličke granice).

 

Na drugom predavanju je doc. dr Karolina Lendak-Kabok je prikazala identitetske obrasce mladih koji su rođeni u mešovitim brakovima (mađarsko-srpskim) u Vojvodini . Mešoviti brakovi su već nekoliko decenija često u fokusu socioloških istraživanja, a posebno produktivno bilo je sociološko tretiranje pomenutih brakova u kontekstu razumevanja međugrupnih odnosa. Nakon prikaza etnički mešovitih brakova, usledila je tema kao što je negovanje maternjeg jezika i učenje jezika sredine, kao i prednostima dvojezičnosti u Vojvodini. 

 

Tuesday the 4th. Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu - Joomla Site Templates - Logo designed by Logoinstant