Article Index

Naziv projekta: Edukativna radionica "Maštalica svaštalica"

Sufinansirao: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Projekat “Maštalica - svaštalica” realizuje se kroz radionicu za izučavanje starih zanata i manipulativnih veština i radionicu za negovanje običaja i muzičkog blaga. Učesnici radionice su deca sa poteškoćama u učenju, njihovi roditelji, predškolska deca, učenici škola iz okruženja i dragi prijatelji. Kroz rad, druženje, stvaranje i prezentacije postignuća članovi radionica doprinose podizanju nivoa svesti društva o potrebama i problemima marginalizovanih grupa. Tim stručnjaka: dipl. defektolog, prof. likovne kulture, prof. muzike i prof. fizičkog vaspitanja svoje znanje, veštine i iskustvo prenose, kreiraju i organizuju u cilju pružanja podrške deci za kvalitetniji i samostalniji život.

Cilj programa “Maštalica - svaštalica” je negovanje multikulturalnosti, interkulturalnosti i tradicije, unapređenje položaja marginalizovanih osoba, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Realizacijom ovog Projekta obezbediće se: integracija dece sa poteškoćama u razvoju u širu društvenu sredinu; bogaćenje socijalno-emotivnih odnosa među decom; razvijanje samopouzdanja i samopoštovanja kod dece kroz samostalno izražavanje i predstavljanje sopstvenih postignuća; podsticanje i razvijanje individualnih sposobnosti, inicijative i kreativnosti kod dece; razvijanje mentalnih i radnih sposobnosti kroz odnos mašte i realnosti.

phoca thumb l inicijativa i kreativnostphoca thumb l nastupi i izlobephoca thumb l tim strunjaka

 

Naziv projekta: "Čarobni kutak"- radionice za unapređenje položaja porodice i dece (osoba sa invaliditetom i njihovih porodica)

Sufinansirao: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Štrand fest

Manifestacija kreativnih, gastronomskih, tradicionalnih izložbi i muzičkih nastupa održana je 3 i 4 oktobra 2015 godine na prelepoj novosadskoj plaži Štrand. Pod vodstvom tima nastavnika:Šarić Ruže,Ristić Katice,Vilić Jasmine i Kabok Ide učenici škole „Milan Petrović“, njihovi roditelji i naši prijatelji pripremili su upotrebne i dekorativne predmete sa kojima su ukrasili štand na Štrand festu. Vesela, radna i kreativna družina vredno stvara u radionici projekta „Čarobni kutak“ koju je podržao FESAP- Forum za edukaciju, saradnju,afirmaciju i podršku građanskom društvu i Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo,socijalnu politiku i demografiju.

 fesap strandtim fesapfesap strand2

 

Naziv projekta: Jezička barijera kao faktor ograničenja izbora fakulteta pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u Vojvodini

Sufinansirao: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice

klikni za veću sliku Pogledajte članak pod nazivom "Fakultetska diploma EU ipak privlačnija od srpske" objavljen u listu Dnevnik 05.04.2015. godine. U članku se između ostalog pominju problemi koje srednjoškolci pripadnici nacionalnih manjina imaju prilikom odabira Fakulteta, 30 odsto njih namerava da školovanje nastavi u inostranstvu. O tim i sličnim problemima govori Karolina Lendak Kabok.


 

Saturday the 13th. Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu - Joomla Site Templates - Logo designed by Logoinstant