• Skupština,
  • Upravni odbor,
  • Nadzorni odbor

 

 

Predsednica Upravnog odbora FESAP-a je dr Ida Kabok

Monday the 17th. Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu - Joomla Site Templates - Logo designed by Logoinstant