Article Index

 

Konkurs za učenike srednjih škola iz AP Vojvodine za podnošenje autorskog materijala u formi litetrarnog rada na temu : "Ovo smo mi - multikulturalna omladina, život u višejezičnoj porodici"

 

Rešenje o izboru nagrađenih radova

Odluka o izmenama Konkursa za izbor literarnog rada na temu "Ovo smo mi - multikulturalna omladina, život u višejezičnoj porodici"

Konkurs na srpskom SŠ

Obrazac prijave na srpskom SŠ

Izjava o autorstvu na srpskom SŠ

 

Konkurs na mađarskom SŠ

Obrazac prijave na mađarskom SŠ

Izjava o autorstvu na mađarskom SŠ

 

Konkurs na hrvatskom SŠ

Obrazac prijave na hrvatskom SŠ

Izjava o autorstvu na hrvatskom SŠ

 

Konkurs na rumunskom SŠ

Obrazac prijave na rumunskom SŠ

Izjava o autorstvu na rumunskom SŠ

 

Konkurs na slovačkom SŠ

Obrazac prijave na slovačkom SŠ

Izjava o autorstvu na slovačkom SŠ

 

Konkurs na rusinskom SŠ

Obrazac prijave na rusinskom SŠ

Izjava o autorstvu na rusinskom SŠ

 

Konkurs za učenike osnovnih škola iz AP Vojvodine  za podnošenje autorskog materijala u formi likovnog rada na temu: "Različitost je naša lepota"

 

Rešenje o izboru nagrađenih radova

Odluka o izmenama Konkursa za izbor likovnog na temu " Različitost je naša lepota"

Konkurs na srpskom OŠ

Obrazac prijave na srpskom OŠ

Izjava o autorstvu na srpskom OŠ

 

Konkurs na mađarskom OŠ

Obrazac prijave na mađarskom OŠ

Izjava o autorstvu na mađarskom OŠ

 

Konkurs na hrvatskom OŠ

Obrazac prijave na hrvatskom OŠ

Izjava o autorstvu na hrvatskom OŠ

 

Konkurs na rumunskom OŠ

Obrazac prijave na rumunskom OŠ

Izjava o autorstvu na rumunskom OŠ

 

Konkurs na slovačkom OŠ

Obrazac prijave na slovačkom OŠ

Izjava o autorstvu na slovačkom OŠ

 

Konkurs na rusinskom OŠ

Obrazac prijave na rusinskom OŠ

Izjava o autorstvu na rusinskom OŠ

 

Tuesday the 27th. Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu - Joomla Site Templates - Logo designed by Logoinstant